Гаранция

  • За всички продукти продавани от Мебели33 получавате гаранция от производителя, чиито условия може да прочетете в описанието и гаранционния лист.
  • Гаранцията важи от датата на закупуване на продукта и е приложима в рамките на България. За удостоверяване на продукта е необходим оригинален документ за закупуването му.
  • Гаранцията се отнася до дефекти в качеството на продукта, причинени по вина на производителя и по време на транспортиране от продавача.
  • Гаранциите не важат за артикули, които са били неправилно съхранявани или сглобени, използвани не по предназначение, почиствани по неподходящ начин или с неподходящи препарати.

Гаранциите не покриват нормално износване, нарязване и издраскване, както и повреди, възникнали вследствие на механичен удар или друго външно въздействие.

Гаранциите не важат, ако артикулите са използвани на открито, във влажни помещения или извън домашна среда (освен ако не е посочено друго).

При доставка внимателно проверете за цялостта на опаковката, ако е нарушена отворете и вижте за нараняване на продукта. Ако не е нарушена цялостта на опаковката и след отваряне се установи дефект или нараняване на артикула, моля да изпратите снимки на детайла и етикета на e-mail: office@mebeli33.com

Мебели33 препоръчва монтажът на закупения продукт да се извършва от оторизиран фирмен сервиз или служител. Потребителят трябва да се запознае с инструкцията за монтаж на изделието, който да се извърши в съответствие (последователност) с приложената към артикула монтажна схема.

При неяснота или проблем, Потребителят трябва да се свърже с Мебели33 (преди започване монтажа) на тел.: 0883 981 818 или на e-mail: office@mebeli33.com

В случай на рекламация е възможно да бъде изискана допълнителна информация съдържаща се върху опаковката. Затова препоръчваме да не изхвърляте оригиналната опаковка, докато мебелите не бъдат сглобени.

Количка
Scroll to Top